[color=#1D2129][size=4]
Công văn nhập cảnh VN 1 năm nhiều lần - 1 giải pháp tuyệt vời để người nước ngoài lưu trú dài hạn ở VN mà không lo thủ tục giấy tờ gì cả, Nam Phong xử lí tất.