In ❈ trong ➹ Excel ➹ 5 ❈ bước ۩ bừa bãi ❉ dễ ۩ đặng ◕‿- giàu ۞ bản ◕‿- in ❈ xinh ❥ hoàn trả ✤ hảo ✲ tính tình them: sua may tinh tai nha quan 12 Nhanh Chóng
Bạn cảm chộ “mệt mỏi” mỗi một chốc nếu in giỏi liệu hồn tự file excel~.~ đơn cái bảng nho rỏ thôi nhưng mà đừng hiểu biết bao in vào lại qua đời 5 tờ giấy✤ được chấm dứt tình trạng tắt nghỉ thời phòng chống✚ khuất giấy✿ tắt thở tiến đánh lực như thế๑ hở đánh theo 5 bước dưới đây giả dụ bạn muốn nhiều đơn bản in hoàn trả hảo۩
hình chính In trong suốt Excel
mừng Vẻ sẽ sử dụng file excel lẫn xộn✤ “lung tan beng” này phanh minh họa tặng các bạn❈ Nhiệm mùa hạng chúng ta là in y vào một cách gọn ghẽ gẽ✤ tuyệt trần xinh۩ chỉn chu trong đơn trang giấy❦ thắt đầu nhé✥
tỉ dụ In trong suốt Excel
Bước 1✣ dời phần thể hiện thành trạng thái bảng (hoặc đương gọi là bước đả đẹp)
ơ giàu là cao thó excel thời cũng sẽ bó tay nếu như muốn in đẹp phanh đơn file “bùi nhùi” có chửa sang trọng chỉnh chữa۩ trước hết chúng min đã”make-up” cho ngơi nhỉ✚ lắm đơn chước rỏ trong excel đặng người dùng dễ dàng tính hạnh và kiểm tra nội dung๑ đấy là dời nội dung sang thể bảng❥ Bạn chỉ cần chọn (bôi xui) phần nội dung tao muốn và ấn băng nhóm thích hợp phím Ctrl + L۩
Create Table In trong Excel
Sau đấy ấn OK❉ nuốm là đơn bảng biểu gọn ghẽ gẽ hở hiện nay ra
Ví dụ In trong Excel
Bước 2❥ chọn miền muốn in
lựa xứ in (bôi mun)۩ sau đấy tới tab “Page Layout” trên thanh công cụ và lựa “Print Area” > “Set Print Area”◕‿-
Set Print Area In trong Excel
Bước 3~.~ chọn “Wrap Text” tốt chữ viết trong mỗi một ô dù hiện nay ra trưởng
Bình thường chữ trong danh thiếp dầu sẽ chỉ áp điệu hàng can và không trung nhìn thấy được cả✤ bạn hãy chọn ”Wrap Text” nhằm những dòng chữ viết từ bỏ đụng dồn xuống vấy nhé◕‿-
Wrap Text In trong suốt Excel
Bước 4❣ Căn chỉnh trang in theo kích tấc và căn số trang bạn muốn
Đây là phần quan yếu nhất nổi căn chỉnh nhằm bản in đẹp và vừa trang giấy~.~ Bạn hẵng tính nết tập tin tưởng mực tớ trong chế trên dưới “Print preview mode” tày cách đẩy băng nhóm hạp phím Ctrl + F2✚
trong “Preview Group” vẫn lèn chọn vào ô “Show Margins”❈ những thanh o lề sẽ xuất hiện giờ๑ Bạn chỉ cần kéo✦ thả xuể sắp xếp do trí nội dung trên trang giấy như trông muốn✿
Margins In trong suốt Excel
Cũng trong trang preview này❈ chọn “Page Setup”❧ nhập ví trừng trị tui nhìn nhận muốn vào phần “Fit lớn”۞ Ví dụ bạn lựa “Fit lớn 1 page wide by 1 page tall” (như hình) thời hết thảy nội dung sẽ chỉ hiển thị trong đơn trang✿ Lưu ý là do tụ hết thảy lại 1 trang nên chi nội dung chữ viết mực tàu bạn sẽ bị rỏ đi◕‿- bạn giàu thể lựa được tờ giấy nằm gàn (Landscape) trong suốt mục Orientation được nhiều có chứ buồng hơn✲
Fit page In trong suốt Excel
Bước 5๑ đánh tặng bản in xinh xẻo hết chốn chê (bước nè dành tặng những ai kỹ tính hạnh và muốn thực hoàn hảo)
hở trong suốt “Page Setup”❧ bạn chọn tab “Margin” và tống chọn 2 trang mục ‘Horizontally' và ‘Vertically'❧
Fit In trong Excel
dời trải qua tab “Header/Footer” click “Custom Header” năng “Custom Footer” tốt thêm chữ✚ số phận trang๑ ảnh hình…
In trong Excel
cố kỉnh là bạn nhỉ hoàn tất 5 bước đơn giản nhất tốt nhiều đơn bản in hoàn hảo rồi❧ đây là vách phẩm thứ chúng ta✤